Biển số 80 là tỉnh nào, dành cho phương tiện nào là vấn đề mà nhiều người quan tâm khi nhìn thấy các phương tiện mang biển số 80. Thực chất đây không phải là biển số xe tỉnh mà là biển số xe của các cơ quan Trung ương. Xem ngay những thông tin dưới đây để biết những cơ quan nào có biển số 80.

1. Biển số 80 là tỉnh nào?

Biển số 80 là tỉnh nào? Đây là vấn đề mà nhiều người quan tâm khi vô tình bắt gặp hàng loạt phương tiện, chủ yếu là xe ô tô mang biển số 80 lưu thông trên đường. Hiện nay, Nhà nước đã quy định rõ mỗi tỉnh thành sẽ có một mã biển số khác nhau để nhận d...

Đọc thêm

2. Biển số 80 màu gì? 

Với những phương tiện xe máy, xe ô tô bình thường thì biển số sẽ có nền trắng, chữ và số màu đen. Còn biển số 80 là biển số xe được cấp cho cơ quan Nhà nước nên màu sắc biển số cũng có nhiều điểm khác biệt và có nhiều màu sắc khác nhau. Sau khi đã biết 80 là tỉnh nào, dưới đây là các màu biển số 80 hiện nay mà bạn có thể tham khảo:

Đọc thêm

2.1. Nền xanh, chữ và số màu trắng, seri biển là chữ cái in hoa 

Thực tế, biển số 80 có rất nhiều màu. Tuy nhiên, đây không phải là màu sắc ngẫu nhiên mà nó được dùng để nhận diện xe đó trực thuộc cơ quan Nhà nước nào. Một trong những màu biển số 80 hay gặp nhất là biển số có nền xanh, chữ và số màu trắng, seri biển số là một trong 20 chữ cái in hoa như A, B, C, D, E , F, G, H, K, L, M, N, P, S, T, U, V, X, Y, Z. Biển số 80 nền xanh, chữ và số màu trắng, seri biển là chữ cái in hoa được cấp cho phương tiện của các cơ quan sau đây:

Đọc thêm

2.2. Nền xanh, chữ và số màu trắng, có thêm ký hiệu “CD” 

Thêm một màu biển số 80 cũng hay gặp đó là biển số nền xanh, chữ và số màu trắng, trên biển số có ký hiệu CD. Đây là kiểu biển số 80 được cấp cho phương tiện xe máy chuyên dụng của lực lượng công an nhân dân. Các xe máy này chủ yếu được sử dụng vào mục đích an ninh.

Đọc thêm

2.3. Nền trắng, chữ và số màu đen, seri biển là chữ cái in hoa

Ngoài nền xanh, một số phương tiện mang biển số 80 cũng có nền trắng, chữ và số màu đen, seri biển số là một trong 20 chữ cái in hoa như A, B, C, D, E , F, G, H, K, L, M, N, P, S, T, U, V, X, Y, Z. Sau khi đã xác định biển số 80 là tỉnh nào, nhìn vào màu sắc của biển số này, bạn sẽ xác định được đây là biển số được cấp cho các cơ quan: Như vậy, biển số 80 không hẳn là biển số xe cơ quan Nhà nước. Cũng có nhiều trường hợp một số phương tiện cá nhân, doanh nghiệp được cấp biển số 80 nhưng màu sắc biển số khác biệt rõ so với xe của cơ quan Nhà nước.

Đọc thêm

2.4. Nền vàng, chữ và số có màu đỏ và có ký hiệu địa phương đăng ký

Ngoài ra, biển số xe 80 còn có nền vàng, chữ và số màu đỏ, có ký hiệu của địa phương đăng ký và có hai chữ cái là chữ viết tắt của khu kinh tế. Đây cũng không phải là biển số 80 dành cho cơ quan Nhà nước mà là biển số dành cho:

Đọc thêm

3. Những cơ quan nào được cấp biển số 80?

Nếu bạn đang thắc mắc 80 là tỉnh nào thì như đã thông tin ở trên, 80 là biển số xe của Cơ quan Nhà nước. Tuy nhiên, một số phương tiện cũng mang biển số 80 nhưng không thuộc cơ quan Trung ương. Dưới đây là những cơ quan Nhà nước được cấp biển số 80 nền xanh mà bạn có thể tham khảo:

Đọc thêm

3.1. Bộ Công an 

Bộ Công an là cơ quan thuộc Chính phủ Việt Nam, có trách nhiệm tham mưu và giúp Thủ tướng Chính phủ trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Nhà nước về bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, trật tự và an toàn giao thông, bảo vệ lãnh thổ, biển, hải đảo và quyền lợi hợp pháp của công dân, tổ chức và cá nhân Việt Nam. Với vai trò và nhiệm vụ của mình, các phương tiện của Bộ Công an được cấp biển số 80 có nền xanh, chữ và số màu trắng, seri biển số là một trong 20 chữ cái in hoa như A, B, C, D, E , F, G, H, K, L, M, N, P, S, T, U, V, X, Y, Z.

Đọc thêm

3.2. Bộ Thông tin và truyền thông

Bộ Thông tin và Truyền thông là một cơ quan quản lý nhà nước của Chính phủ Việt Nam. Đây là cơ quan có trách nhiệm định hình, thực hiện và quản lý các chính sách, chiến lược, quy định, tiêu chuẩn, dự án,... Ngoài ra, Bộ Thông tin và truyền thông còn có trách nhiệm quản lý các hoạt động về thông tin, truyền thông, báo chí, xuất bản, thông tin đa phương tiện, viễn thông, internet và bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng dịch vụ truyền thông. Theo quy định, Bộ Thông tin và truyền thông cũng được cấp biển số 80.

Đọc thêm

3.3. Bộ Ngoại giao 

Bộ Ngoại giao là cơ quan quản lý nhà nước của Chính phủ Việt Nam, có trách nhiệm tham mưu và hỗ trợ Thủ tướng Chính phủ trong việc thực hiện các chính sách, chiến lược, kế hoạch, chương trình và dự án của Nhà nước về quan hệ đối ngoại, hợp tác quốc tế, bảo vệ lợi ích quốc gia và công dân Việt Nam ở nước ngoài.Là cơ quan Trung ương nên hiện tại, tất cả các phương tiện của Bộ Ngoại giao sẽ được cấp biển số 80 nền xanh, chữ và số màu trắng, seri biển số là một trong 20 chữ cái in hoa như A, B, C, D, E , F, G, H, K, L, M, N, P, S, T, U, V, X, Y, Z

Đọc thêm

3.4. Báo Nhân Dân 

Báo Nhân Dân là một trong những tờ báo lớn và uy tín của Việt Nam, được phát hành bởi Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Đây là cơ quan thông tin chính thức của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Báo Nhân Dân chủ yếu tập trung vào việc cung cấp tin tức, bài viết phân tích và bình luận về các vấn đề chính trị, kinh tế, xã hội và văn hóa, theo định hướng của Đảng và Chính phủ. Vì thuộc sự quản lý của Trung ương nên các phương tiện của Báo nhân dân cũng được cấp biển số 80.

Đọc thêm

3.5. Ban quản lý lăng, bảo tàng và khu di tích lịch sử của Bác Hồ

Ban quản lý lăng, bảo tàng và khu di tích lịch sử của Bác Hồ là cơ quan quản lý chịu trách nhiệm về việc bảo quản, tổ chức triển lãm và duy trì khu di tích lịch sử liên quan đến cuộc đời và sự nghiệp của Bác Hồ, Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam và người sáng lập Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.Với vai trò và nhiệm vụ quan trọng, ban quản lý lăng, bảo tàng và khu di tích lịch sử của Bác Hồ là cơ quan Nhà nước và được cấp biển số 80 nền xanh.

Đọc thêm

3.6. Các ban thuộc Trung ương Đảng 

Sau khi nắm rõ biển số 80 là tỉnh nào, nếu thắc mắc những cơ quan nào mang biển số 80 thì đó là các ban thuộc Trung ương Đảng. Đây là các cơ quan chuyên môn, chịu trách nhiệm tham mưu và hỗ trợ Ban Chấp hành Trung ương trong việc thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo, quản lý Đảng. Vì thuộc cơ quan Trung ương nên các ban thuộc Trung ương Đảng cũng được cấp biển số 80 cho các loại phương tiện của mình.

Đọc thêm

3.7.Các ban thuộc Văn phòng Chủ tịch nước Việt Nam 

Các ban thuộc Văn phòng Chủ tịch nước Việt Nam bao gồm các cơ quan chuyên môn, hỗ trợ Chủ tịch nước trong việc thực hiện nhiệm vụ và chức trách của mình. Một số ban thuộc Văn phòng Chủ tịch nước Việt Nam như Ban Pháp chế, Ban Ngoại giao, Ban Tuyên truyền,... Hiện tại, các phương tiện của các ban thuộc Văn phòng Chủ tịch nước Việt Nam đều được cấp biển số 80.

Đọc thêm

3.8. Các ban thuộc Văn phòng quốc hội, Văn phòng chính phủ

Các ban thuộc Văn phòng quốc hội và Văn phòng chính phủ cũng là những cơ quan được cấp biển số 80 nền xanh. Đây là các cơ quan chuyên môn, hỗ trợ Quốc hội và Chính phủ trong việc thực hiện nhiệm vụ và chức trách của mình.

Đọc thêm

4. Có phải biển số xe 80 đều là xe của Nhà nước không? 

Trong khi tìm hiểu biển số 80 là tỉnh nào, nhiều người thắc mắc liệu có phải tất cả các phương tiện mang biển số 80 đều thuộc cơ quan Nhà nước hay không. Câu trả lời là KHÔNG. Thực tế, có 3 dạng biển số 80, trong đó những xe thuộc cơ quan Nhà nước sẽ m...

Đọc thêm

Bạn đã thích câu chuyện này ?

Hãy chia sẻ bằng cách nhấn vào nút bên trên

Truy cập trang web của chúng tôi và xem tất cả các bài viết khác!

Vinfast