Thời hạn lập biên bản vi phạm hành chính là bao lâu? Vấn đề này được quy định tại Nghị định 118/2021/NĐ-CP, Luật xử lý vi phạm hành chính. Theo đó, cơ quan thẩm quyền cần lập biên bản vi phạm hành chính trong thời hạn 2 ngày kể từ khi phát hiện vi phạm. Tuy nhiên, thời hạn có thể kéo dài hơn tùy vào tính chất vụ việc.

1. Tổng quan về biên bản vi phạm hành chính

Trước khi tìm hiểu thời hạn lập biên bản vi phạm hành chính, bạn cần hiểu rõ biên bản vi phạm hành chính là gì. Cụ thể như sau:

Đọc thêm

1.1. Biên bản vi phạm hành chính là gì? 

Biên bản vi phạm hành chính được dùng để xác định hành vi vi phạm hành chính của các cá nhân, tổ chức. Đây là căn cứ quan trọng giúp các cơ quan có thẩm quyền đưa ra quyết định xử phạt. Vì vậy, loại biên bản này phải đảm bảo tuân theo quy định phạt luật mới có thể xử phạt đúng người, đúng tội.

Đọc thêm

1.2. Nội dung biên bản vi phạm hành chính

Theo quy định tại khoản 4 Điều 12 Nghị định 118/2021/NĐ-CP, biên bản vi phạm hành chính bao gồm những nội dung sau:

Đọc thêm

2. Thời hạn lập biên bản vi phạm hành chính 

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 12 Nghị định 118/2021/NĐ-CP, thời hạn lập biên bản vi phạm hành chính là 2 ngày kể từ khi phát hiện vi phạm. Trong trường hợp vụ việc phức tạp hoặc có phạm vi rộng, ảnh hưởng đến lợi ích và quyền lợi của các cá nhân, tổ ...

Đọc thêm

3. Thời hạn lập biên bản làm việc

Biên bản làm việc là một trong những căn cứ để cơ quan chức năng lập biên bản vi phạm hành chính. Vì vậy, khi tìm hiểu thời hạn lập biên bản vi phạm hành chính, bạn cũng nên quan tâm đến thời hạn lập biên bản làm việc. Các văn bản pháp luật quy định ...

Đọc thêm

4. Thời hạn giải trình

Theo Điều 17 Nghị định 118/2021/NĐ-CP, Điều 61 Luật Xử lý vi phạm hành chính, cá nhân, tổ chức có trách nhiệm giải trình bằng văn bản hoặc trực tiếp với người có thẩm quyền khi có hành vi vi phạm hành chính mà pháp luật quy định hình thức xử phạt như sa...

Đọc thêm

5. Câu hỏi thường gặp

Trong quá trình tìm hiểu thời hạn lập biên bản vi phạm hành chính, bạn chắc chắn sẽ gặp nhiều thắc mắc liên quan đến vấn đề này. Cùng tham khảo lời giải đáp một số câu hỏi thường gặp sau:

Đọc thêm

5.1. Quy định huỷ bỏ, ban hành mới trong xử phạt vi phạm hành chính như thế nào? 

Điều 13 Nghị định 118/2021/NĐ-CP về việc huỷ bỏ, ban hành quyết định mới trong xử lý vi phạm hành chính như sau:

Đọc thêm

5.2. Khi nào có thể đính chính, sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ một phần quyết định xử phạt vi phạm hành chính? 

Vấn đề này được quy định tại Điều 14 Nghị định 118/2021/NĐ-CP. Cụ thể, người đã ban hành quyết định xử phạt hoặc theo yêu cầu của những người quy định tại Khoản 3 Điều 18 Luật xử lý vi phạm hành chính phải đính chính quyết định nếu có sai sót về mặt soạn thảo.

Đọc thêm

5.3. Thực hiện nhiều hành vi vi phạm hành chính khác nhau có cần lập nhiều biên bản không?

Căn cứ vào Khoản 3 Điều 12 Nghị định 118/2021/NĐ-CP, nếu một cá nhân, tổ chức có nhiều hành vi vi phạm hành chính trong cùng một vụ việc, người có thẩm quyền chỉ cần lập một biên bản vi phạm hành chính. Tuy nhiên, nội dung biên bản phải ghi rõ các hành vi vi phạm. Tóm lại, thời hạn lập biên bản vi phạm hành chính là 2 ngày. Tuy nhiên, thời hạn có thể thay đổi, kéo dài hơn tuỳ thuộc vào mức độ phức tạp và tính chất của vụ việc. Vì vậy, bạn nên tìm hiểu kỹ quy định của pháp luật về vấn đề này để thực hiện đúng nếu có hành vi vi phạm.

Đọc thêm

Bạn đã thích câu chuyện này ?

Hãy chia sẻ bằng cách nhấn vào nút bên trên

Truy cập trang web của chúng tôi và xem tất cả các bài viết khác!

Vinfast